top of page
online.png

Konsultacja behawioralna w formie wideo rozmowy.

Opiekun wysyła filmy z psem, które wspólnie analizujemy lub omawiamy zachowania na żywo.
 

Sprawdź wersję PREMIUM, dzięki której otrzymasz stały m.in. stały kontakt online oraz zalecenia w formie pisemnej.

Możliwa tylko, kiedy odległość uniemożliwia dojazd na konsultację domową.

CZAS: 1-1,5 h

CENA: 200 zł

 

bottom of page